Skráðu þinn vef til að hefja nútíma mælingar sem stenst kröfur GDPR og gagnavinnslu, okkar kerfi, þin gögn.

Account

Notes
Expert level
The API key should be sent as a Bearer token in the Authorization header of the request. Get your API key.
Show

API endpoint:

GET
https://svarbox.teljari.is/api/v1/account

Request example:

curl --location --request GET 'https://svarbox.teljari.is/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'