Skráðu þinn vef til að hefja nútíma mælingar sem stenst kröfur GDPR og gagnavinnslu, okkar kerfi, þin gögn.

Skilmálar

Updated at: 2022-10-01.

Skilmálar Akita ehf.

Skilmálar þessir voru uppfærðir 01.10.2022


A. Yfirlýsing:

Viðskiptaskilmálar þessir innihalda skilgreiningar og takmarkanir á ábyrgð Akita ehf. á þjónustunni gagnvart viðskiptavinum félagsins. Þeir gilda fyrir alla þjónustu sem fyrirtækið veitir einstaklingum, félögum, lögaðilum og opinberum stofnunum, sem og fyrir endurgjaldslausa þjónustu, sem veitt er í kynningarskyni til almennings. Viðskiptamaður, eða sá sem fyllir út umsóknina f.h. viðskiptavinars, hefur kynnt sér skilmálana og samþykkir þá með því að haka í þar til gerðan reit neðst í umsóknarformi Akita.

1. Skilgreiningar.

A.) Þjónustuveitandi. Eigandi og ábyrgðaraðili þjónustunnar er einkahlutafélagið Akita, kennitala: 571117-0960, Holtasel 35, 109 Reykjavík. Hér eftir skrifað ‘Akita’.

B.) Viðskiptamaður og notandi. Sá einstaklingur, lögaðili, félag eða opinber stofnun, sem Akita veitir þjónustu, hvort heldur sem er gegn gjaldi sem miðast alfarið við notkun, umsömdu föstu árgjaldi, eða án endurgjalds til kynningar á þjónustunni.

C.) Vörur og þjónusta. Starfsemi Akita er flokkuð undir ISAT nr. 72.40.0 rekstur gagnabanka og gagnaveita. Í henni felst að Akita rekur miðlægan hugbúnað (svonefnda ASP þjónustu, e. aplication service provider) sem viðskiptamenn kaupa aðgang að um Internetið. Skráðu vörumerkin á hugbúnaðarþjónustu Akita eru:

1.1. Samræmd vefmæling. Listi sem gefin er út vikulega með samræmdum upplýsingum um áhorf og notkun á Íslenskum vefsetrum, sem öll eru mæld með vefmælihugbúnaði Akita.
1.2. Virk vefmæling. Vefmæliþjónsta fyrir minni, meðalstóra og stóra vefi.
1.3. Potency. Vefmæliþjónusta fyrir umfangsmikla og flókna vefi fyrirtækja og stofnana (svonefnd enterprise útgáfa af Virkri vefmælingu).
1.4. Svarbox Netspjall kerfi sem opnar beint samband milli þjónustufulltrúa og þeirra sem nota vef fyrirtækisins.
1.5. Hýsing og vistun Hýsing og vistun vefsvæða, gagnagrunna, tölvupósts og nafnaþjóna sem hentar fyrir lítil, meðalstór og stór fyrirtæki með miklar kröfur.
1.6. Önnur þjónusta Önnur tilfallandi þjónusta t.a.m sérhannaður aðgangur að samanteknum upplýsingum úr gagnagrunni Akita, samantektir á ýmiskonar fyrir þriðja aðila sem unnar eru upp úr gagnagrunni Akita, forritun fyrir viðskipavini, hýsing á utanaðkomandi gögnum viðskiptavina og samtvinning við gögn yfir notkun eða önnur gögn sem Akita hýsir, rekstur netþjónustu Akita.

Hér undir fellur einnig öll önnur þjónusta sem Akita veitir, eða kann að veita, og er tilgreind er í samningi eða umsóknarformi sem viðskiptavinur fyllir út og á vef Akita, ásamt, en ekki einskorðað við, aðgangi að gagnagrunni Akita, notkun á útgefnum, hugbúnaði, mælikóðum, notendanöfnum og lykilorðum,s em veita aðgang að hugbúnaðarþjónuru Akita á Internetinu eða með öðrum hætti.


D.) Hugbúnaður. Sá hugbúnaður sem Akita býður upp á að hverju sinni, hvortheldur sem er í kerfisveitu eða (e. ASP) eða uppsettum á vélbúnaði viðskiptavinar/notanda í heild eða hluta.

E.) Rekstur þjónustunnar. Tekstur þjónustu og gagnagrunnar Akita. Miðlægur hugbúnaður sem viðskiptavinir þurfa að geta tengst um Internetið til að geta nýtt sér þjónustu Akita.

F.) Vefir viðskiptavina. Vefir, vefsíður, vefsetur, heimasíður viðskiptavina og notenda sem Akita þjónustar hverju sinni.

G.) Fjárhagslegur tengiliður. Tengiliður er sá einstaklingur sem hefur umboð eða vald til þess að skuldbinda viðskiptavin eða lögaðila fjárhagslega gagnvart Akita.

H.) Umsókn. Umsóknarform Akita eins og þau eru á hverjum tíma á vef fyrirtækisins undir þeirri þjónustu sem er valin .t.a.m teljari.is, svarbox.is.

I.) Mánaðarleg og árleg gjöld. Viðskiptavinir greiða gjöld en tímabil þeirra eru valin að viðskiptavini hvort um sé að ræða árgjald, eða mánaðargjald en lögaðilar geta greitt fast árgjald skv. svonefndu "bildu tilboði" frá Akita. Gjöld hvort um sé að ræða mánaðarlegar greiðslur, árgjöld, eða tilboð eru ekki endurgreidd þótt vefur hætti, en þeim má framvísa milli lögaðilar, eum um ama lén og sama vef er að ræða. Árgjöld fást ekki flutt á milli vefja nema í undantekningartilfellum og aðeins ef um sama eiganda (viðskiptavin) er um að ræða.

J.) Samræmd vefmæling. Akita á og rekur Samræmda vefmælingu. Þáttaka í samræmdri vefmælingu stendur öllum vefjum til boða sem nota vefmæliþjónustu Akita. Hún felst í því að birta upplýsingar um mælda notkun vefsins vikulega á samræmdum lista vefsvæða. Þáttaka í samræmdri vefmælingu er endurgjaldslaus.

K.) Stofngjöld Akita innheimtir ekki sérstakt stofngjald fyrir mælikóða fyrir vefsíður, hver útgefinn vefmælikóði er sérmerktur og eru gögn vistuð ótímabundið í gagnagrunni Akita. Akita kann þó að innheimta gjöld fyrir uppsetningu og sérþjónustu vegna þjónustu Teljari.is, eða Svarbox.is svo sem gagnaflutning, gagnaeyðslu o.s.frv. og fellur verðskrá hverra þjónustu undir þá liði og skal það tilgreind á vefsvæði þjónustunnar, sem og skal útseld klukkustund vera skilgreind í verðskrá þjónustunnar.

L.) Bilun og niðurtími. Stöðvist þjónustan vegna tæknilegra bilana sem rekja má til Akita yfir tímabil sem neumur meira en fimm sólahringum yfir árið, er það skilgrein sem "alvarlegir hnökrar" á þjónustu Akita. Viðs vo búið getur viðskiptavinur sagt upp samningi þessum með tveggja daga fyrirvara.

2. Gildissvið.


A.) Skilmálar þessir gilda fyrir alla viðskiptavini Akita. Kjör viðskiptavina miðast við rafræn svör frá Akita, eins og þau eru vistuð í gagnagrunni Akita undir nafni viðskiptavinar. Sé eintak viðskiptavinar ekki samhljóða eintaki Akita, þá gildir eintak Akita, nema um annað sé að ræða.


3. Takmarkanir og ábyrgð Akita.


A.) Akita er ekki bundið af tilboðum sem send hafa verið viðskiptavinum til kynningar öðruvísi en þau leiði til samnings um kaup á þjónustunni innan þriggja daga.

B.) Samningur er fyrst kominn á þegar fjárhagslegur tengiliður viðskiptavinar hefur samþykkt tilboð eða samning frá Akita, eða sent samþykki sitt með tölvupósti til Akita.

C.) Aðgangur er þjónustunni er fyrst heimilaður þegar gengið hefur verið frá samningi og greiðslu. Viðskiptavini er þí heimilt að tengja vef sinn við þjónustu Akita með innsetningu kóða, uppsetningu hugbúnaðar, eða upphleðslu á gögnum og tengingu gagnagrunn, nafnaþjóna og tölvupóst um leið og aðgangur viðskiptavinar hefur verið virkjaður.

D.) Í tilvikum þar sem lokað hefur verið fyrir viðskiptin vegna vanskila eða annara ákvæða sem eru tilgreindar í skilmálum þessum áskilur Akita sér rétt til þess að birta viðkomandi viðskiptavini áminningu í ramma á stjórnborði þjónustunnar, takmarka hana í heild eða hluta, eða loka hýsingu vefs og birta sjálfvalið skjal á vefsvæðinu um að þjónustan sé óvirk.

E.) Þjónusta Akita er á hverjum tíma eins vel úr garði gerð og kostur er. Hins vegar getur fyrirtækið ekki ábyrgst tæknilegar truglanir sem kunna að koma vegna bilana hvort heldur sem er hjá þriðja aðila (t.d. í almenna dreifikerfinu, ljósleiðara, ip-punktum, beinum (e.Router) o.fl. eða í þjónstukerfi, gagnagrunni eða netþjónum Akita.

F.) Fari umferð vefsvæðis, eða gagna yfir ákveðin mörk vinnslu og netumferðar áskilur Akita sér rétt á að uppfæra viðskiptavin um þjónustuleið í samræmi við kröfur þess, samþykki viðskiptavinur ekki flutning vefsvæðisins yfir í þjónustuleið sem samræmist við kröfum um vinnslu og netumferð áskilur Akita sér rétt á að segja upp þjónustusamningi.

G.) Viðskiptavini er óheimilt að deila þjónustu sem Akita býður upp á hver sem hún er með þriðja aðila, ákvæði þetta nær yfir aðgangsupplýsingar, vistun gagna í hvaða formi sem þau kunna að vera, gagnagrunna, léna og tölvupóstsþjónustu.

H.) Hýsingar eru ætlaðar fyrir eina eða fleiri vefsíður og verður skráður viðskiptavinur að vera rétthafi þess léns eða léna sem skráð er í þjónustu hjá Akita. Óheimilt er að endurselja og gefa með gefa með einhverjum gjörningi þjónustu Akita í heild eða hluta til þriðja aðila.

I.) Gagnaöryggi. (Þrátt fyrir umfangsmiklar öryggisráðstafanir getur Akita ekki tryggt ótímabundið 100%gagnaöryggi gagnvart viðskiptavinum, hægt er að bæta úr öryggi vefsíðna með ýmsum hætti til að tryggja gögn betur og eru þær viðbætur eða öryggisþjónusta frá þriðja aðila óháð Akita.)

3. 1. Gagnatap viðskiptavinar, eða tímabundin stöðvun á vistun gagna, hvort sem það er hýsing, gagnagrunsvistun sem og gögn sem vistuð eru fyrir þjónustu í gagnagrunni Akita, vegna bilunar, árásar, eða annarra þátta eru ekki á ábyrgð Akita. Þetta fellur t.d. undir útfall eða sambandsrof vegna mælikóða, hugbúnaðar Akita sem viðskiptavinur notar eða vegna uppfærslna á vefþjónum eða búnaði.

3.2. Gögn viðskiptavinar sem tapast vegna náttúruhamfara, eldsvoða, bilunar, eða annarra þátta verða ekki bætt af Akita.

3.3. Akita er ekki skylt að bæta gagnatap viðskiptavinar, gögn sem nýtt eru á þjónustum Akita eru á ábyrgð viðskiptavinar.

3.4. Viðskiptavini er heimilt að segja upp þjónustu við Akita ef gögn viðskiptavinar glatast yfir lengra tímabil en fimm sólahringa á ári, sem rekja má til bilana hjá Akita. Slíkt myndi flokkast undir "alvarlega hnokra" á þjónustu Akita.

3.5. Viðskiptavinur sem telur sig þurfa aukið gagnaöryggi getur óskað eftir þeirri þjónustu frá Akita.

3.6. Öll gögn sem vistuð eru í þjónustu Akita eru afrituð á sólahrings fresti, og eru afrit gagna vistuð í 30 daga í senn, að 30 dögum liðnum frá afritun eyðist sjálfkrafa elsta afrit sem tekið var um leið um leið stofnast nýtt afrit.


J.) Túlkun gagna. Akita er er ekki ábyrgt gagnvar þriðja aðila um túlkun viðskiptarvinar eða þriðja aðila á upplýsingum fengnum úr gagnagrunni Akita. Viðskiptarvinur skuldbindur sig til að breyta ekki né oftúlka upplýsingar frá Akita með einum eða öðrum hætti hvort sem það er í heilæd eða hluta. Akita ábyrgist aðeins réttmæti upplýsinga sem Akita hefur saðfest. Útgefnar upplýsingar í Samræmdri vefmæling eru staðfestar og yfirfarnar af starfsmanni Akita.

K.) Viðskiptavinur lofar að gera Akita ekki ábyrgt gegn þriðja aðila vegna notkunar hans eða túlkúnar á upplýsingum frá Akita, eða sem Akita hefur látið honum í té sem eðlilegan þátt í þjónustu Akita.

4. Breytingar og viðbætur.

A.) Atriði í skilmálum milli Akita og viðskiptavinar, sem ekki fyrirfinnast í skilmálum þessum, eða atriði sem gengur gegn þeim, þarf að tilgreina sérstaklega og undirrita af báðum aðilum.

B.) Akita áskilur sér rétt til að gera breytingar á skilmálum þessum að undangenginni tilkynningu þar um til viðskiptarvinar. Hafni viðskipvinur breytingunni er honum heimilt að rifta gildandi samningi með tveggja vikna fyrirvara.

5. Afhending og tímabil.

A.) Virk vefmæling og Potency. Afhending þjónustunnar miðast við 1. hvers mánaðar og lýkur síðasta dags hver mánaðar þegar um mánaðarviðskipti er um að ræða, nema að annað sé tekið fram. Reikningar innihalda ávalt magntölur síðasta heila mánaðar í mánaðarviðskiptum. Árgjöld miðast við 365 daga, sem byrja daginn sem þjónustan var virkjuð.

B.) Samræmd vefmæling. Mælivika Akita hefst kl. 00 á mánudegi og lýkuir kl 24 á sunnudegi. Lágmarkst þáttökutími er einn mánuður. Þáttaka er endurgjaldlaus. Upplýsingar um vefsvæði eru birt klukkan 01:00 á hverjum mánudegi.

C.) Svarbox. Afhending þjónustunnar miðast við 1. hvers mánaðar og henni lýkur síðasta dags mánaðar. Uppsetningargjald er breytilegt eftir umfangi sé eftir henni óskað af viðskiptavini. Lágmarks samningstími er að öllu jögnu eitt ár fyrir hvern viðskiptavin. Greitt er miðað við fjölda notanda.

D.) Aðgangur að kerfum. Þegar þjónusta hefur verið virkjuð fær viðskiptavinur tölvupóst með aðgangsupplýsingum vegna þjónustunnar sem á við en þjónustan getur verið vegna þjónustu Teljara, Svarbox og Hýsingar og verður þjónusta sem hefur verið valin greidd fyrirfram og eða eftir á, en gjaldfrjáls þjónusta sem er í flestum tilvikum kynning í takmarkaðan tíma og eða ótakamarkaðan tíma virk óháð dagafjölda eða greiðslufyrirkomulagi.

6. Verð, skattar og greiðsluleiðir.

A.) Verðskrá Akita sýnir verð með virðisaukaskatti nema að annað sé tekið fram, en gildandi verðskrá er aðgengileg að hverju sinni á vefsvæði þjónustunnar. Akita innheimtir uppsett verð með virðisaukaskatti af fyrirtækum og einstaklíngum í samræmi við lög.

B.) Greiðslufrestur reikninga hvort sem um ræðir árgjöld, eða mánaðarviðskipti eru innheimt með greiðsluseðli og hefur 5 dagar í frá gjalddaga, en skuldfært er sjálfkrafa um leið og tímabili líkur eða byrjar ef um er að ræða kreditkort.

C.) Gjalddagar allra sem eru í maánaðrviðskiptum er 1. hvers mánaðar og eindagi 5. dagur hvers mánaðar. Þriggja mánaða vanskil fara í löginnheimtu á kostnað viðskiptavinar eftir ítrekun frá innheimtudeildAkita. Vanskilagjald er 350.- kr. fyrir hvern reikning en 550.kr á ársgjaldareikninga.

D.) Hafi þjónusta viðskiptavinar verið lokuð vegna vangoldina áskriftargjalda, eða vanefnda að hálfu viðskiptavinar áskilur Akita sér rétt til að innheimta sérstakt þjónustugjald til að virkja eða kveikja á þjónustu aftur sem er 3.950.- óháð þjónustuleiðum eða þjónustu.

E.) Árgjöld skv. ákveðnum verðflokkum má greiða með 10 greiðslum "léttgreiðslum" með kredit eða debitkorti, viðskipavinur getur einnig óskað eftir skiptingu greiðslna með greiðsluseðlum eða kröfum í heimabanka en þá legst seðilgjald við upphæðina sem viðskiptavinur greiðir.

7. Eftirlit og kvartanir.

A.) Viðskiptavinur skal sjálfur yfirfarra vefsvæði eða aðsend gögn á sem nýta á að netþjónum Akita og ganga úr skugga að gögn sem send eru inn tilheyri honum áður en þau eru færð yfir á netþjóna Akita, gögn sem kunna ekki að vera í eigu viðskiptavinar getur leitt til riftunar á þjónustum Akita og tafarlausa lokun á þeim án frekari fyrirvara.

B.) Viðskiptavinur skal sjálfur setja upp tengingu sína við netþjóna Akita, eða þjónustu Akita í upphafi viðskiptanna og ganga úr skugga að allt sé með felldu áður en þjónustan er nýtt. Viðskiptavinur getur óskað eftir aðstoð Akita vegna flutning gagna, uppsetningu vefsvæða sem og uppsetningu þjónustu sem Akita býður upp á gegn gjaldi, en Akita býður einnig upp á margar gerðir sjálfvirknar vegna flutning vefsvæða.

C.) Viðskiptavinur skuldbindur sig til að fara í einu og öllu eftir leiðbeiningum og reglum Akita um uppsetningu á þeirri þjónustu sem viðskiptavinur kaupir.

D.) Akita skal láta viðskiptavin í té leiðbeiningar um uppsetningu þjónustunnar þegar þjónustan er afhent, leiðbeiningarnar á við þjónustu Akita sem við kemur hýsingum.

E.) Verði viðskiptamaður var við alvarlegar sambandstruflanir við netþjóna Akita, eða aðra þjónustu Akita skal hann senda ábendingu að tilkynningu vegna þess með tölvupósti á netfangið info@akita.is.

8. Upplýsingastefna, öryggi og persónuvernd.

A.) Um öryggi gagna og verndun persónulegra upplýsinga einstakra viðskiptavina vísast til í upplýsingastefnu Akita, sem viðskiptavinr hefur kynnt sér. Viðskiptavinur skal láta Akita í té nauðsynlegar upplýsingar ef um hýsingu á viðkvæmum og persónulegum upplýsingum sem lög persónverndar kunna að ná til - áður en gögnin eru vistuð á netþjónum Akita. Þetta á sérstaklega við um þjónustu Svarbox og Hýsingar.

B. ) Akita hefur innleitt skv. leiðbeiningum persónuverndar GDRP og er það gildandi á öllum þjónustum og vörum sem Akita býður upp á.

9. Eignarhald og höfundarréttur.


A.) Viðskiptavinur samþykkir og viðurkennir að allur hugbúnaður, kerfi, myndir, hljóð og mynd sem hann vistar á netþjónum Akita sé hans eign og að sama skapi er allur hugbúnaður, kerfi og vörumerki sem hann nýtir frá Akita og hefur aðgang að eign Akita. Viðskiptavinur skal fara í einu og öllu eftir lögum er varðar vistun gagna, og virða höfundarétt í hvívetna. Aftirun eða augljós framsetning á þjónustu Akita, hvort sem þaðe rmeð útliti, framsetningu og samsetningu þjónustu Akita varðar tafarlaus a uppsögn á samningi þessum án endurgreiðslu eða lögsóknar af hálfu Akita ef tilefni þykir til.

B.) Akita á Gagnagrunn og gagnasafn fyrir þjónustuna Teljari í heild sinni sem er geymti í grunninum á hverjum tíma og er nýtt fyrir samræmda vefmælingu. Hinsvegar eiga viðskiptavinir sín gögn er snýr að þeirra vefsíðum ásamt persónulegum gögnum og geta viðskiptavinir á hverjum tíma farið fram á að þeim verði eytt og nýti sér réttinn til að verða gleymt.

C.) Samanteknar upplýsingar og úrvinnslur ýmiskonar gagna úr grunninum eru eign Akita.

D.) Útsendir mælikóðar vegna þjónustu Teljari og annar hugbúnaður sem kann að vera framleiddur af Akita er eign Akita.

E.) Útlit, Samsetning og virkni hugbúnaðarins, eing og það birtist viðskiptavini er eign Akita og verndað sem slíkt af lögum um höfundarrétt og lögum um vörumerki. Viðskiptavinur lofar að afrita hvorki né líkja eftir framsetningu Akita með einum eða öðrum hætti. Öll vörumerki eru skráð hjá Hugverkarstofu.

F.) Viðskiptavinur má ekki fjarlægja vörumerki Akita eða vöruheiti tengd Akita úr hugbúnaði nema gegn sérstöku leyfi sem veitt er af Akita og er fyrir þá þjónustu greitt ákveðið gjald sem er ákveðið á milli Akita og viðskiptavinar í rafrænum samskiptum.

G.) Tilvitnanir í Akita í útgefnum og óútgefnum gögnum, eða framsetningu húgbúnaðarins eins og Akita setu gögnin eða notendaviðmót frá sér er stanglega bannað að breyta án skriflegs leyfis Akita.

H.) Akita er heimilt að framselja höfundarrétt, eignaréttinn og viðskiptavild Akita í heild eða hluta til þriðja aðila án tilkynningar þar um til viðskiptavinar.

10. Uppsagnarákvæði.


A.) Almennur uppsagnarfrestur beggja aðilar eru þrír mánuðir (3) í mánaðarlegum reikningsviðskiptum en tveir mánuðir (2) ef um samninga til lengri tíma er að ræða.

B.) Verði alvarlegir hnökrar á þjónustunni getur viðskiptavinur sagt þjónustunni upp með tveggja vikna fyrirvara með einfaldri tilkynningum til Akita, enda hafi hann gefið Akita sanngjarnan frest tila ð bregðast við biluninni.

C.) Akita áskilur sér skýlausan rétt til þess að slíta viðskiptasambandinu og stöðva þjónustuna án fyrirvar, ef efni á vef viðskiptavinar, eða þjónustan/varan sem boðin er á vegum viðskiptavinar brýtir í bága við Íslensk lög eða lög Evrópusambandsins. Úrskurðaraðili í þessum efnum skal vera skipaður af dómstólum og vera óháður sé því vísað fyrir dómstóla, en annars gildir ákvaðranartaka vegna þessa hjá Akita.

D.) Akita framlengir samninga sjálfkrafa eftir endurnýjun og skulu þeir gilda í 12 mánuð sé uppsagnarfrestur ekki nýttur að hálfu viðskiptavinars, tölvupóstur vegna endurnýjunar á þjónustu skal berast viðskiptavini sjö til fjórtán (7 til 14) virkum dögum virkum dögum áður en þjónusta rennur út og þarf að endurnýja. Sé ekki sagt upp þjónustunnu að hálfu viðskiptavinar lýtur Akita svo á að viðskiptavinur hafi samþykkt áframhaldandi þjónustu Akita og sendir viðskiptavini reikning.

E.) Við uppsögn á þjónustu Akita er það ábyrgð vefsíðueiganda, og eða umsjónarmanns hans hvort sem um er að ræða þjónustufyrirtæki á vegum þjónustukaupa skal fjarlægja vefmælikóða eða vefspjallskóða af vefsvæðinu, sé vefmælikóði eða vefspjallskóði ekki fjarlægður af vefsvæði viðskiptavinar Akita, áskilur Akita sér að innheimta gjöld vegna notkunar í samræmi notkun og við skilmála þessa.

F.) Aftenging vefmælikóða út kóða vefsvæðisins jafngildir aftengingu léns frá þjónustu Akita. Sé vefmælikóði ekki fjarlægður af vefsíðu viðskiptavinar samþykkir viðskiptavinur áframhaldandi notkun þjónustunnar fyrir skráð lén, með virkan vefmælikóða.


11. Ábyrgð Akita.


A.) Viðskiptavinur á eingöngu rétt á endurgreiðslu á fyrirframgreiddu árgjaldi, ef hann tilkynnir strax um ágalla og getur sýnt Akita fram á það með sanngjörnum og skýrum rökum að samningurinn hafi ekki og verði ekki uppfylltur af hálfu Akita. Fjárkrafan á endur Akita getur aldrei orðið hærri sem nemur í fyrirframgreiddu árgjaldi. Viðskiptavinur getur ekki gert kröfum um bætur fyrir neitt annað, hvorki miskatjón, heilsutjön, tjóni á fjármunum, hugbúnaði, gögnum eða nokkru öðru en þeirri fjárhæð sem viðskipavinur reiddi fram fyrir aðkeypta þjónustu frá Akita. Í engu tilviki getu rendurgreiðslan orðið hærri en viðskiptavinur hefur sannarlega greitt Akita fyrifram.

B.) Áður en kröfu um endurgreiðslu kemur skal viðskiptavinur senda Akita eins nákvæma tæknilega lýsingu af vandamálinu og honum er unnt og gefa Akita minnst 14 virka daga til þess að framkvæma þær breytingar eða viðgerðir, sem nauðsynlega kunna að vera til þess að Akita geti afhent þjónustuna skv. skilmálum þessum og samningi aðila.

C.) Viðskiptavinur fríar Akita af allri ábyrgð gagnvar tjóni sem þriði aðili kann að telja sig hafa orðið fyrir beint eða óbeint vegna kaupa viðskiptavinar á þjónustu Akita. Viðskiptavinur smaþykkir að í engum tilvikum getur orðið um fjárkröfu á hendur Akita að ræða.

12. Vafrakökur.

A.) Þjónustur Akita notar vafrakökur (e. cookies) til að tryggja notendum þjónustunnar sem bestu upplifun af vefnum að hverju sinni.

B.) Vafrakökur eru skrár sem komið er fyrir á tölvu notanda sem heimsækir vefinn og vistar upplýsingar um heimsóknina, öllum þeim sem heimsækja vefsvæðið gefs kostur á að samþykkja vafrakökur en neðst á vefsvæðum Akita birtist kökuborði, en þeim notendum sem samþykkja ekki notkun á vafrakökum verða ekki gerðar virkar fyrr en smellt er á samþykkja.

C.) Vefsíður nota ekki aðrar 3rd party þjónustur þriðja aðila, eða þjónustur sem þurfa samþykki vafrakaka frá þriðja aðila eins og t.d. Mailchimp, Messenger eða Google Analystics.

13. Force Majeure. Ófyrirsjánlegir atburðir.


A.) Akita er laus undan öllum körfum um þjónustu í tilfelli náttúruhamfara og annarra ófyrirsjáanlegra atburpa (e.Force Majeure.) meðan á þeim stendur. Standi atburðirnir yfir í 30 daga eða lengur eru báðir aðilar samnings þessa lausir undan skuldbindingum samnings þessa án frekari viðvarana.

B.) Viðskiptavinur á ekki rétt á endurgreiðslu eða öðrum skaðabótum í tilfelli náttúruhamfara, eða anarra óviðráðanlegra og/eða ófyrirsjáanlegra atburða (e.Force Majeure.) sem koma í veg fyrir að Akita geti uppfyllt skyldur sínar gagnvarð viðskiptavini skv. skilmálum þessum.

14. Lög og varnarþing.


A.) Ef upp koma ágreiningar á milli samningsaðila er heimilisfang Akita í Reykjavík og skal því reka mál sem upp kunna að koma fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.